So sánh sản phẩm

Sản phẩm Hộp bút kẻ sọc Hộp bút ghép hoa văn Thái trắng đen Túi chéo Thái Túi chéo nắp vuông phụ
Ảnh sản phẩm
Hộp bút kẻ sọc
Hộp bút ghép hoa văn Thái trắng đen
Túi chéo Thái
Túi chéo nắp vuông phụ
Giá sản phẩm 104.000 đ 104.000 đ 120.000 đ 200.000 đ
Mã sản phẩm 155 156 166 167
Thương hiệu Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 50 g 50 g