So sánh sản phẩm

Sản phẩm Hộp bút sắc màu hoa văn thêu Hộp bút kẻ sọc Hộp bút ghép hoa văn Thái trắng đen Túi chéo Thái
Ảnh sản phẩm
Hộp bút sắc màu hoa văn thêu
Hộp bút kẻ sọc
Hộp bút ghép hoa văn Thái trắng đen
Túi chéo Thái
Giá sản phẩm 120.000 đ 104.000 đ 104.000 đ 120.000 đ
Mã sản phẩm 154 155 156 166
Thương hiệu Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 50 g 50 g