So sánh sản phẩm

Sản phẩm Túi chéo đáy vuông ghép hoa văn Ví trang điểm Vỏ gối ghép hoa văn Kính ngủ hoa văn
Ảnh sản phẩm
Túi chéo đáy vuông ghép hoa văn
Ví trang điểm
Vỏ gối ghép hoa văn
Kính ngủ hoa văn
Giá sản phẩm 120.000 đ 60.000 đ 128.000 đ 48.000 đ
Mã sản phẩm 169 172 173 174
Thương hiệu Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 75 g 25 g