So sánh sản phẩm

Sản phẩm Túi chéo nắp vuông phụ Túi chéo nắp vuông Túi chéo đáy vuông ghép hoa văn Ví trang điểm
Ảnh sản phẩm
Túi chéo nắp vuông phụ
Túi chéo nắp vuông
Túi chéo đáy vuông ghép hoa văn
Ví trang điểm
Giá sản phẩm 200.000 đ 224.000 đ 120.000 đ 60.000 đ
Mã sản phẩm 167 168 169 172
Thương hiệu Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 50 g 50 g