So sánh sản phẩm

Sản phẩm Túi chéo nắp vuông Túi chéo đáy vuông ghép hoa văn Ví trang điểm Vỏ gối ghép hoa văn
Ảnh sản phẩm
Túi chéo nắp vuông
Túi chéo đáy vuông ghép hoa văn
Ví trang điểm
Vỏ gối ghép hoa văn
Giá sản phẩm 224.000 đ 120.000 đ 60.000 đ 128.000 đ
Mã sản phẩm 168 169 172 173
Thương hiệu Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 50 g 75 g