So sánh sản phẩm

Sản phẩm Túi chéo Thái Túi chéo nắp vuông phụ Túi chéo nắp vuông Túi chéo đáy vuông ghép hoa văn
Ảnh sản phẩm
Túi chéo Thái
Túi chéo nắp vuông phụ
Túi chéo nắp vuông
Túi chéo đáy vuông ghép hoa văn
Giá sản phẩm 120.000 đ 200.000 đ 224.000 đ 120.000 đ
Mã sản phẩm 166 167 168 169
Thương hiệu Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+ Hoa Ban+
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 50 g 50 g